THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2019 (Đợt 3)
00:00 | 21/11/2019
Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2019 (đợt 3). Xét tuyển dựa vào điểm học bạ năm lớp 12 hoặc kết quả thi THPT quốc gia năm 2019. Chỉ tiêu: Báo chí 70 chỉ tiêu; Truyền thông đa phương tiện 20 chỉ tiêu; Quan hệ công chúng 20 chỉ tiêu; Quay phim 30 chỉ tiêu; Thiết kế đồ họa 30 chỉ tiêu; Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông 30 chỉ tiêu
Kế hoạch thực tập lại, dành cho sv khóa 17 và những sv khóa khác nếu có nhu cầu
17:10 | 01/10/2019
Kế hoạch thực tập lại, dành cho sv khóa 17 và những sv khóa khác nếu có nhu cầu
Kế hoạch thực tập tổt nghiệp tại cơ sở khóa 17CĐBC
08:58 | 10/05/2019
Sinh viên tự liên hệ thực tập tốt nghiệp tại:•Đài phát thanh - truyền hình của Trung ương, Tỉnh, Thành, Huyện, Thị xã; các cơ quan báo in, báo trực tuyến,...•Các cơ quan có hoạt động về lĩnh vực văn hóa thông tin truyền thông thuộc các tỉnh, thành, quận, huyện trong và ngoài địa bàn Thành phổ Hồ Chí Minh;•Các công ty truyền thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp tại trường khóa 17CĐBC
08:52 | 10/05/2019
Trong đợt thực tập tại trường, sv thực hiện theo nhóm, chọn một trong các loại hình sản phẩm, tác phẩm báo chí sau đây:-1 tọa đàm phát thanh, thời lượng 20; 25; 30 phút: Nhóm 4 sv/tác phẩm.-1 tọa đàm truyền hình, thời lượng 20;25;30 phút: Nhóm 6 sv/tác phẩm.-1 bản tin thời sự hoặc chuyên đề phát thanh, thời lượng 15 hoặc 20 phút: Nhóm 4 sv/bản tin.-1 bản tin thời sự hoặc chuyên đề truyền hình, thời lượng 15 hoặc 20 phút: Nhóm 6 sv/bản tin.-1 chương trình tạp chí phát thanh nội dung khoa giáo hoặc giải trí, thời lượng 20; 25 phút: Nhóm 4 sv/ chương trình. (SV có thể sưu tầm tin thế giới, tin thời tiết, quảng cáo với thời lượng không quá 10% tổng thời lượng cho phép)-1 chương trình tạp chí truyền hình nội dung khoa giáo hoặc giải trí, thời lượng 20; 25 phút: Nhóm 6 sv/ chương trình. (SV có thể sưu tầm tin thế giới, tin thời tiết, quảng cáo với thời lượng không quá 10% tổng thời lượng cho phép)-1 chương trình phát thanh trực tiếp, thời lượng 30 phút: Nhóm 8 sv/chương trình. (SV có thê sưu tâm tin thê giới, tin thời tiêt, quảng cáo với thời lượng không quá 10% tông thời lượng cho phép). Thực hiện trực tiếp vào thời điểm Hội đồng nghiệm thuSinh viên được tự chọn giảng viên hướng dẫn cho nhóm mình. Mỗi giảng viên không nhận hướng dẫn quá 5 nhóm sinh viên.Sau khi hoàn thành tác phẩm thực tập đúng với nội dung, hình thức đã đăng ký, mỗi nhóm sv phải nộp sản phẩm thực tập cùng Báo cáo tổng kết quá trình thực tập (theo mâu: https://baochi.vov.edu.vn/bieu-mau-thuc-tap/index.htm) đúng tiên độ ghi trong kê hoạch, và trình bày trước Hội đồng nghiệm thu kết quả thực tập theo lịch sẽ phân công.
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp tại cơ sở - lớp 16CĐBC1, 16CĐBC2, 16CĐBC3
13:07 | 22/12/2018
Sinh viên tự liên hệ thực tập tốt nghiệp tại:•Đài phát thanh - truyền hình của Trung ương, Tỉnh, Thành, Huyện, Thị xã; các cơ quan báo in, báo trực tuyến,...•Các cơ quan có hoạt động về lĩnh vực văn hỏa thông tin truyền thông thuộc các tỉnh, thành, quận, huyện trong và ngoài địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp tại trường - lớp 16CĐBC1, 16CĐBC2, 16CĐBC3
13:00 | 22/12/2018
Trong đợt thực tập tại trường, sv thực hiện theo nhóm một trong các loại hình sản phẩm, tác phẩm báo chí sau đây:-1 tọa đàm phát thanh, thời lượng 30 phút: Nhóm 4 sv/tác phẩm.-1 tọa đàm truyền hình, thời lượng 30 phút: Nhóm 6 sv/tác phẩm.-1 bản tin thời sự hoặc chuyên đề phát thanh, thời lượng 20 phút: Nhóm 4 sv/bản tin.-1 bản tin thòi sự hoặc chuyên đề truyền hình, thời lượng 20 phút: Nhóm 6 sv/bản tin.-1 chương trình tạp chí phát thanh nội dung Khoa giáo hoặc giải trí, thời lượng 30 phút: Nhóm 4 sv/ chương trình. (SV có thể sưu tầm tin thể giới, tin thời tiết, quảng cáo với thời lượng không quá 10% tổng thời lượng cho phép)-1 chương trình tạp chí truyền hình nội dung Khoa giáo hoặc giải trí, thời lượng 20- 25 phút: Nhóm 6 sv/ chương trình. (SV có thể sưu tầm tin thế giới, tin thời tiết, quảng cáo với thời lượng không quá 10% tổng thời lượng cho phép)-1 chương trình phát thanh trực tiếp, thời lượng 30 phút: Nhóm 8 sv/chương trình. (SV có thể sưu tầm tin thế giới, tin thời tiết, quảng cáo với thời lượng không quá 10% tổng thời lượng cho phép). Thực hiện trực tiếp vào thời điểm Hội đồng nghiệm thuKhoa Báo chí & Truyền thông sẽ phân công GV hướng dẫn thực tập, mỗi nhóm có 1 GV hướng dẫn. 1 GV có thể đảm trách việc hướng dẫn cho nhiều nhóm.
Thông báo V/v thay đổi thời khóa biểu
13:33 | 14/11/2018
Thông báo V/v thay đổi thời khóa biểu Lớp 16CĐBC2: Cả lớp học Thực hành phát thanh trực tiếp vào thứ 5 hàng tuần tại phòng A309-CS1, bắt đầu từ ngày 15/11/2018.Lớp 18CĐTT: lớp học bù môn Nhập môn truyền thông đa phương tiện vào sáng thứ 4 (21/11/2018) tại phòng D402.
Thông báo V/v thay đổi lịch học và sinh viên tham dự Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam
13:28 | 14/11/2018
Thông báo V/v thay đổi lịch học và sinh viên tham dự Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam. Sinh viên các lớp được nghỉ học trong ngày 20/11/2018, lịch học bù giờ sẽ được Phòng Quản lý Đào tạo và giảng viên thu xếp thông báo sau
Quyết định kỷ luật khiển trách sinh viên khóa học 2017 - 2019 không bổ sung hồ sơ nhập học
14:37 | 19/10/2018
Quyết định kỷ luật khiển trách sinh viên khóa học 2017 - 2019 không bổ sung hồ sơ nhập học. Sinh viên bị kỷ luật khiển trách sẽ bị trừ điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2018 - 2019 theo Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II kể từ ngày ký Quyết định đến hết ngày 01/22/2018 vẫn không bổ sung đầy đủ hồ sơ nhập học sẽ bị xử lý kỷ hình thức cảnh cáo.
Thông báo sinh viên dự lễ khai giảng năm học 2018 - 2019
15:35 | 26/09/2018
Thực hiện kế hoạch công tác của nhà trường, Ban giám hiệu Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II thông báo sinh viên các lớp dự lễ khai giảng năm học 2018-2019 như sau: Địa điểm: Hội trường tại cơ sở 2 (số 01 đường ĐHT27, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TpHCM). Thời gian : buổi sáng ngày thứ hai 01/10/2018.