• hoc là trải nghiệm
  • bạn thành công chúng tôi thành công
  • SV VOV COllege
Nghiệm thu đề tài thực tập tốt nghiệp tại trường - lớp 16LTBCVừa qua, Khoa Báo chí và Truyền thông, trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II đã tổ chức buổi “Nghiệm thu đề tài hực tập tốt nghiệp tại trường - lớp 16LTBC”. Là lớp cao đẳng chính quy đầu tiên của khóa 2015 đăng ký thực tập tại trường sau khi hoàn thành các tín chỉ môn học, lớp có 26 sinh viên chuyên ngành Báo chí tham gia bảo vệ đề tài thực tập tốt nghiệp tại trường; chia làm 5 nhóm với các chuyên đề khác nhau (2 tọa đàm phát thanh, 1 bản tin phát thanh, 1 tạp chí truyền hình và 1 bản tin truyền hình).
  • tuyen sinh báo chí