• hoc là trải nghiệm
  • bạn thành công chúng tôi thành công
  • SV VOV COllege
Chữ "Luôn luôn cố gắng, nỗ lực, học tập không ngừng và có tâm khi theo nghề" là điều mà anh Trần Vũ Em - phóng viên Chuyển động 24h tâm huyết chia sẻ với các bạn sinh viên báo chí trong buổi sáng 26/10, tại hội trường A101, cơ sở 1 trường Cao Đẳng Phát thanh-Truyền hình II.Trong học phần tự chọn Ảnh báo chí, thầy Vũ Hải Sơn cùng hơn 50 sinh viên lớp 15CDBC1 đã có cơ hội giao lưu và khai thác thông tin chuyên môn từ anh Trần Vũ Em - một phóng viên trẻ của lĩnh vực báo truyền hình - trong Ban VTV24.
  • tuyen sinh báo chí
VOV College tuyển sinh thêm 4 ngành mớiNgày 10/11/2017, Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II (VOV College) đã được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng với bốn ngành học mới: Quay phim, Thiết kế đồ họa, Truyền thông đa phương tiện, Quan hệ công chúng.